Blogs/Nepali

मलाई मनमा खट्केको कुरा राख्न सयौं बीचमा रत्तिभर पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ।

मेरो सीमितता

मलाई मनमा खट्केको कुरा राख्न सयौं बीचमा रत्तिभर पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । मेरा गोडा काम्दैन । मेरो हृदयले जे ठीक सोच्छ, ती म बोलि पठाउँछु । तर जब परमेश्वरको पवित्र शास्त्रबाट म बोल्ने आँट गर्छु, त्यति नै मेरा गलामा कम्पन उत्पन्न हुन्छ र अवरुद्द हुन्छ । मेरा अंगका जोर्नीहरू शिथिल भएको पाउँदछु । मेरा ओठ सुकेर प्याक्क भएको हुन्छ ।

Read More

मेरो हृदयले जे ठीक सोच्छ

मलाई मनमा खट्केको कुरा राख्न सयौं बीचमा रत्तिभर पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । मेरा गोडा काम्दैन । मेरो हृदयले जे ठीक सोच्छ, ती म बोलि पठाउँछु । तर जब परमेश्वरको पवित्र शास्त्रबाट म बोल्ने आँट गर्छु, त्यति नै मेरा गलामा कम्पन उत्पन्न हुन्छ र अवरुद्द हुन्छ । मेरा अंगका जोर्नीहरू शिथिल भएको पाउँदछु । मेरा ओठ सुकेर प्याक्क भएको हुन्छ ।

Read More

मेरा गोडा काम्दैन

मलाई मनमा खट्केको कुरा राख्न सयौं बीचमा रत्तिभर पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । मेरा गोडा काम्दैन । मेरो हृदयले जे ठीक सोच्छ, ती म बोलि पठाउँछु । तर जब परमेश्वरको पवित्र शास्त्रबाट म बोल्ने आँट गर्छु, त्यति नै मेरा गलामा कम्पन उत्पन्न हुन्छ र अवरुद्द हुन्छ । मेरा अंगका जोर्नीहरू शिथिल भएको पाउँदछु । मेरा ओठ सुकेर प्याक्क भएको हुन्छ ।

Read More